Saturday, June 6, 2020

Ljube ga tata i mama, prvenca nam egoističnog

Studija francuskih naučnika pokazala je da su prvorođena deca više sebična i manje spremna na saradnju, u odnosu na njihovu mlađu braću ili sestre. Istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Monpeljeu obuhvatilo je više od 400 volontera – 178 prvorođenih mališana, 48 srednje dece, 125 dece koja su poslednja rođena i 66 jedinaca.

Dakle, ono što su još naše bake i deke govorile, a njima njihovi stari „punili uši“ u izjavama i mudrostima tipa – „jedinče – mezimče“, „ljubi ga majka, jedinog“, itd… najzad je potvrđeno i u svetskoj nauci, na „sirotim, malim Francuščićima“.

Naime, svi učesnici istraživanja su učestvovali u igri sa novcem kako bi se videlo koliko su sebični i koliko su spremni na saradnju. Klinci i klinceze, igrali su se u parovima i svaki od njih je započeo igru s istom količinom evra.

Igrač A zamoljen je da da nešto novca igraču B. Onda je igrač B zamoljen da zauzvrat učini uslugu  nazad i igraču A, da nešto sredstava. Rizik da će igrač B vratiti manje novca nego što mu je dato ili neće u opšte dati novac, znači da neće imati poverenja u igrača A.

Rezultati igre su pokazali da će se prvorođena deca odreći 25 odsto manje novca kada su u ulozi igrača A. Takođe su manje novca prosleđivali i u ulozi igrača B. Iznenađujuće je da su jedinci bili darežljiviji, kao i deca koja su poslednja rođena, zajedno sa onima koja su kvalifikovana kao srednja.

Kada dete koje je jedinac i prvorođeni dobije mlađu braću ili sestre, to vodi ka tome da najstarije dete ne želi toliko da sarađuje. Drugim rečima, prvenci doživljavaju šok što nisu više u centru pažnje svojih roditelja, postaju manje poverljivi i oprezni kada su u pitanju drugi ljudi i njihovi motivi, tvrde naučnici s Univerziteta iz Monpeljea.

Ono što je takođe signifikantno, jeste da su prvorođena deca pokazala znatno veći koeficijent inteligencije u odnosu na ostale. Smatra se da bi to moglo da bude zato jer oni „profitiraju“ od pažnje roditelja koja je usmerena samo na njih na samom početku života.

Takođe, ovo francusko istraživanje je pokazalo da je veća verovatnoća da će mlađa deca biti niža rastom u odnosu na stariju. Razlog tome moglo bi da bude takmičenje između braće i sestara oko hrane, pažnje roditelja, okoline i novca, koji bi mogli da budu direktno vezani za rast deteta.

Uz sve navedene emiprijski dokazane činjenice francuskih naučnika, u prilog čnjenici da su prvenci egoističniji i znaju šta „žele od života“, svoju tezu je izneo i američki psihijatar Ben Datner, konstatujući da su prva deca odlučnija.

Naime, prema redosledu rođenja ljudi razvijaju uloge i različito se razvijaju u zavisnosti od okruženja:

„Tako će najmlađima u porodici najbolje ležati kreativni poslovi. Sa druge strane, prvorođena deca nisu toliko fleksibilna jer od prvog dana moraju da poštuju pravila o tome kako i šta treba učiniti. Međutim, zato su odlučnija i bolja u poslovima koji zahtevaju izraženu odlučnost i jaku disciplinu. Zbog toga se, neretko, prvorođena deca nalaze na vodećim pozicijama, a ako im se pruži prilika, vrtoglavo brzo napreduju u karijeri. Jedina mana im je što teška srca priznaju svoje greške i vrlo retko odustaju od svojih principa“ – smatra njujorški pshijatar.

Maca peruvian

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!