Saturday, June 6, 2020

Kako naučiti klince i klinceze da se koncentrišu

by TŽJ

Koliko često se dešava da tvoje predškolsko dete ne može da se seti gde je malo pre „zadenulo“ igračku?! Ili  je malo pre izašlo iz vrtića i zna da  nešto treba da uradi, ali nikako ne uspeva da kaže o čemu se radi. Nije u stanju da po vama,  sasluša jednostavnu priču do kraja, a sa druge strane netremice gleda dugometražni film.

Problemi kojih bi se rado rešila, naravno ne znače da tvoje dete nije dovoljno pametno, već da u ovom uzrastu postepeno usvaja veštine ovladavanja voljnom koncentracijom i pažnjom. Jer pažnja mlađeg deteta je usmerena ka onome što ga neposredno privlači, a ne ka njegovoj volji i odluci. Sa uzrastom se voljna kontrola pažnje poboljšava, ali karakteristika čitavog predškolskog uzrasta je da je dete privučeno prvenstveno emocionalno obojenim sadržajima za koje je zainteresovano i motivisano (otud i neprekidno gledanje crtaća). Takođe, detetovu   pažnju vrlo je lako omesti bilo kakvim zvukom, svetlošću, toplotom, itd. Četvorogodišnjak na određeni zadatak može da se koncentriše od pet do osam minuta, a sedmogodišnje dete do 20 minuta.

Obećavajuća je činjenica da je koncentracija, odnosno sposobnost voljnog usmeravanja misli u željenom smeru veština koja može da se poboljša jednostavnim vežbama. Važno je da se sa njima počne još u predškolskom uzrastu i nastavi se tokom školovanja.

Za početak bi trebalo da se uveriš da je dete dovoljno odmorno, da li se oseća fizički i emocionalno dobro i da li se dovoljno kretalo. Predugo mirno sedenje kod deteta, izaziva veći zamor od bilo koje druge aktivnosti.

Potom bi trebalo, da ukloniš distraktore – dakle, ugasi sve što proizvodi buku (tv, kompjuter, radio,…) i omogući da prostorija bude optimalno osvetljena i ne zapitkuj dete dok nešto radi.

Organizuj deci aktivnosti u sličnim, njima prepoznatljivim okolnostima. Dakle, za starijeg predškolca odredi stalno mesto za rad, uredno i bez suvišnih detalja. Stalnim mestom i vremenom kod deteta se stiče navika učenja na određenom mestu i u određeno vreme.

Ograniči gledanje tv-a i igranje igrica, naročito kod dece uzrasta od jedne do tri godine.

Prepoznaj u kojim aktivnostima se tvoje dete najduže zadržava – da li u radu sa materijalima (glinom, peskom, brašnom, plastelinom, u crtanju) ili u igrama koje  zahtevaju vizuelne podsticaje… To su igre koje deci pomažu da pojača nivo koncentracije.

Takođe, bilo bi dobro uvesti red u dnevne aktivnosti deteta i navikavati ga na urednost.

Ne treba prekidati decu u igri ili drugoj aktivnosti u koju je uključeno sa punom pažnjom. Ukoliko se stalno prekida (ručak, spavanje, i slično) iznova započeta aktivnost više nije zabavna i ne može se završiti sa istom pažnjom. No to ne znači, da ne treba obavezno da upozoravati dete koliko dugo još može da se igra (recimo da je do ručka ostalo još 20 minuta, potom mu reći da je ostalo još deset minuta). Na taj način dete će imati vremena da završi započetu igru i istovremeno će vežbati usmeravanje pažnje i koncentracije.

Maca peruvian

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!