Sunday, May 19, 2019

Pregled dojki – prevencija raka dojke

Kao i kod većine bolesti, najviše se može postići prevencijom. Redovne posete lekaru, kontrole, ali i samopregledi veoma su važan deo ne samo prevencije bolesti, već i opšte kulture. Ako ne brinete o sebi, drugi neće brinuti sigurno. Pregled dojki na rak dojke bi trebao bi postati rutina koju sprovodite jednom mesečno i to 10 do 15 dana od početka menstruacije. U menopauzi, vreme pregleda odredite same, ali gledajte da to svakog meseca bude isti datum.

Stanite prema svetlu ispred ogledala i posmatrajte svoje grudi s opuštenim rukama. Obratite pažnju na vidljive promene, kao što su promene bradavice, veličine i oblika grudi. Budite oprezni ako je do promene došlo samo kod jedne dojke, jer se zdrave promene  uglavnom dešavaju simetrično.

Iz te pozicije podignite ruke u vazduh. Ponovite pokret više puta i obratite pažnju na bradavice, da li se istovremeno uvlače ka unutra i da li na donjem delu grudi postoje neke izbočine?

Sada jednu ruku podignite i stavite je iza glave, a vrhovima kažiprsta, srednjeg prsta i prstenjaka suprotne ruke, opipajte dojku. Spojite jagodice dva ili tri prsta kako biste povećali površinu pipanja. Podelite dojku vizuelno sa dve crte, horizontalno i vertikalno i postepeno ispipajte sva četiri dela. Ovo će vam pomoći da brže, ali i detaljnije pregledate celu dojku.

Nakon pregleda dojki pređite na pregled pazuha. Opipajte limfne čvorove i obratite pažnju na kvržice koje na dodir ne izazivaju bol ili nelagodan osećaj. Sve što je veće od centimetra razlog je da se javite lekaru. Naravno, u većini slučajeva reč je o bezopasnim promenama, ali nikad se ne zna.

Sledeći je pregled u ležećem položaju. Lezite na leđa, jednu ruku stavite iza glave, a drugom na gore opisan način pregledajte suprotnu dojku. Kako se u ležećem položaju dojka raširi, postaje tanja pa je određene strukture lakše pregledati. Pregled napravite i na drugoj dojci.

Treba obratiti pažnju i na iscedak iz dojke. Iscedak koji se javlja istovremeno iz obe dojke uglavnom je znak nekog hormonalnog poremećaja. Pri proveravanju iscedka važno je ne stiskati bradavice nego samu dojku. Ako primetite iscedak, obratite se lekaru.

Promene na grudima ne moraju značiti neku opasnu bolest niti su automatski razlog za paniku. Postoji hiljadu drugih razloga zbog koji nastaju promene na grudima, ali svaki od njih je dovoljno dobar da biste se obratili lekaru.

©Magazinzazene.com

Maca peruvian

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!