magazinzazene_fizikalna terapija

Svi benefiti fizikalne terapije

Fizikalna terapija, ili još poznatija kao fizioterapija, oblik je zdravstvene rehabilitacije koji se koristi za tretiranje najrazličitijih fizičkih povreda i problema. Pomoć ovog vida se može dobiti u različitim vidovima zdravstvenih centara, od bolnica, ambulanti, preko banja i rehabilitacionih centara, ali mogu biti i deo ponude različitih spa hotela i spa centara.

S obzirom na njenu sveprisutnost i rasprostranjenost, fizikalna terapija ima veliki broj benefita kada su u pitanju zdravlje i dobro funkcionisanje, među kojima najveći jeste rešenje određenog problema pacijenta, ali to nije sve.

Smanjeni bolovi

Cilj savremene medicine, pored izlečenja svakako, jeste da ne postoji bol kod pacijenta, bez obzira na njegovo zdravstveno stanje. Uz fizikalnu terapiju radi se na smanjenu ili potpunoj eliminaciji bola, bez obzira na njegovu prirodu, da li dolazi od neke povrede, artritisa, migrene, hroničnog bola i slično. Zato se ovaj benefit fizioterapije uvek stavlja na prvom ili nekom od prvih mesta.

Povećana pokretljivost

Usled brojnih problema, usled određenih povreda, kao i u slučajevima poznijih godina, pokretljivost može i često se smanjuje. To se odnosu na sveukupnu pokretljivost tela. Fizikalna terapija svojim delovanjem dovodi do toga da se pokretljivost, najpre ekstremiteta, povećava i vraća svoju stabilnost. Terapeuti rade na povećanju funkcije i pokretljivosti zglobova i mišića, što je od suštinskog značaja za sve one pacijente koji su imali određene operacije ili je pokretljivost izgubljena usled fizičkih povreda.

Povraćaj i/ili uvećanje funkcionalnosti

Uz pokretljivost ide i funkcionalnost, pa sama terapija dovodi do vraćanja funkcionalnosti tela ili određenog dela tela tako da pacijenti mogu da se vrate svojim svakodnevnim aktivnostima i obavezama, treniranju i samom radu. Ovo je posebno važan benefit za pacijente koji su delimično ili potpuno izgubili funkcionalnost nakon nekih zdravstvenih stanja, poput moždanog udara.

Prevencija povreda

Osim lečenja i povraćaja funkcionalnosti, fizikalna terapija ima ogroman značaj u prevenciji povreda. Ovo je posebno važno u poznijim godinama kada se smanjuje gustina kostiju, hrskavica propada, pa je nastajanje povreda usled toga, ili gubitka ravnoteže često. Terapijama se ojačavaju zglobovi, mišići, poboljšava se ravnoteža, što čini pacijenta sigurnijim u svakodnevnim  situacijama. Najpre se radi na prevenciji nastajanja pada, a onda i na prevenciji nastajanja ozbiljnijih povreda kada i ako se određeni pad dogodi.

Edukacija pacijenata

Terapeuti nisu tu da isključivo sprovode unapred planirane terapije i vežbe, čiji je zadatak lečenje pacijenta. Uz sve, fizikalna terapija podrazumeva i edukaciju pacijenata. Ta edukacija je najpre na nivou informacija i shvatanja trenutnog zdravstvenog stanja, te onoga šta se dešava, koje su posledice, u kakvoj meri i na šta sve utiču. Ta edukacija se širi na upoznavanje sa protokolima lečenja, a onda na ono najvažnije, a to je upućivanje šta sam pacijent može da učini kako bi sebi pomogao, olakšao, i samim tim ubrzao proces lečenja i rehabilitacije. Zato su svi uputi i saveti fizioterapeuta veoma vredni i važno ih je prema zadatim uputstvima poštovati.

Smanjenje potrebe za lekovima

Kada se pojave bolovi upotreba lekova, najpre analgetika, je neminovna. U brojnim slučajevima se dešava da pacijenti nekontrolisano uzimaju ovakve lekove. Fizikalna terapija je samim tim tu da kroz smanjenje bola utiče i na samnjenu upotrebu lekova, štiteći na taj način organizam u mnogo većoj meri od nastajanja određenih nuspojava.